ပြည်သူ့အခြေပြုကျောင်းများနှင့် ကျောင်းများ တည်ရှိရာဒေသတွင် လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရးနှင့် ရှေးဦးသူနာပြုစုနည်း လမ်းညွှန် ( ဇန်နဝါရီလ၊ ၂၀၂၃ခုနှစ် )

ပြည်သူ့အခြေပြုကျောင်းများနှင့် ကျောင်းများ တည်ရှိရာဒေသတွင် လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးနှင့် ရှေးဦးသူနာပြုစုနည်းလမ်းညွှန်(

Read More »

Information and Technology Security Guidelines

ကြားကာလပညာရေးကို ကြိုးစားသင်ယူနေကြတဲ့‌ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၊ ပူးပေါင်းပံ့ပိုးပေးကြတဲ့ မိဘပြည်သူ

Read More »

ဝန်ကြီးဌာန ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ

မျှော်မှန်းချက် | ရည်မှန်းချက် | ဦးတည်ချက်

မျှော်မှန်းချက်

  • ပညာရည်မြင့်မား၍ ငြိမ်းချမ်းသာယာဝပြောသော ဒီမိုကရေစီ လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ် ပေါ်ထွန်း လာ၍ နိုင်ငံသားခံစားခွင့်နှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အကျိုးခံစားခွင့်များတွင် အားလုံးပါဝင်မျှဝေခံစား မြှင့်တင်နိုင်စေမည့် အခွင့်အလမ်းများ ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်ရန်။

ရည်မှန်းချက်

  • မတူကွဲပြားမှုကို အခြေတည်သော ဒီမိုကရက်တစ် ဖက်ဒရယ်ပညာရေးစနစ် နှင့် အားကောင်းသော သင်ကြားရေးအဖွဲ့အစည်းများကို ဖော်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ပညာရည်မြင့်မားသော နိုင်ငံသားများနှင့် ဒေသတွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာတို့တွင် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းမြင့်မားသော လုပ်သားအင်အားများ ပေါ်ထွန်းလာ စေရန်။

ဦးတည်ချက်

  • မတူကွဲပြားမှုကို အခြေတည်သော ဒီမိုကရက်တစ်ဖက်ဒရယ် ပညာရေး စနစ်တစ်ရပ်ကို ထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော် တည်ဆောက်ရန်။

ဝန်ကြီးများ

ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး

ပြည်ထောင်စု ဒုဝန်ကြီး

ပြည်ထောင်စု ဒုဝန်ကြီး

မြန်မာပြည်သူလူထုထံသို့ လက်ရှိအခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းပြောကြားချက်