ဖက်ဒရယ်ပညာရေး

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ ပညာ‌ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးနှင့် ပညာရေးအတွက် ဖက်ဒရယ်အရေး၊ ဒီမိုကရေစီအရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် အခြားသော သင်တန်းများကို Public Lecture များနှင့် ဆရာဆရာမ၊ ကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက် ကာလတို သင်တန်း (Short-Course) များပို့ချသွားပါမည်။

ပို့ချမည့်သင်တန်းများ

ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်ဖက်ဒရယ်စနစ်

၁၂ ဇွန်လ၊ ၂၀၂၁ခုနှစ်

Speaker: David Williams
John S. Hastings Professor of Law
Executive Director, Center for Constitutional Democracy, Indiana University Bloomington

အခြေခံလူ့အခွင့်အရေး
သင်တန်း

ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၂၁ခုနှစ်

အခြေခံလူ့အခွင့်အရေး Public Lecture
ဇူလိုင်လအတွင်းပို့ချပါမည်။

ဇူလိုင်လအတွင်း ပို့ချသွားမည့် ဘာသာရပ်များ

အဆင့်မြင့်ပညာကဏ္ဍမှ ကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက်

  • လူ့အခွင့်အရေး

  • တရားဝင်အစိုးရဖြစ်မှု သဘောတရား

  • နိုင်ငံတကာဥပဒေ

စသော ဘာသာရပ်အကြောင်းအရာများကိုလည်း ဇူလိုင်လအတွင်း ပို့ချသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။