ပြည်သူသို့တင်ပြခြင်း-Logo Invitation

သက်မွေးပညာကော်မတီ (Vocational Education Committee) ၏ အမှတ်တံဆိပ် (Logo) ပေးပို့ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း

၂၀၂၁ ခုနှစ် ၊ ဩဂုတ်လ ၁၁ ရက်
Share on facebook
Share
Share on twitter
Share
Share on linkedin
Share